Predgovor

Poštovana čitateljko, poštovani čitaoče,

ovim člankom želim da Vam na kompaktan i naučno zasnovan način što je moguće razumljivije predstavim aktuelna saznanja o transplantaciji sopstvene kose. Pored estetskih aspekata, potrebno je pre svega ukazati na tehnike transplantacije kose koje nam trenutno stoje na raspolaganju, mogućnosti koje nude te metode kao i njihove granice. Takođe ćete saznati zašto se u lečenju alopecije odlučujem za jednu određenu metodu, a protiv ostalih tehnika. Na taj način Vam sledeći članak treba da posluži kao priprema za razgovor sa mnom u svrhu razjašnjenja, ako ste zainteresovani za daljne informacije.

Uživajte u čitanju!
Vaša Angela Leman (Lehmann)

Polazna situacija

Opadanje kose, koje se u medicini naziva alopecija, fenomen je koji može da pogodi skoro svakog čoveka. Alopecija može da ima mnogo uzroka. Kao posebni oblici, primera radi, između ostalog se pojavljuju alopecija indukovana lekovima i ishemijska alopecija (usled slabije prokrvljenosti). Najveći deo alopecija čine androgenske alopecije (Füessl 2015; Blume-Peytavi & Vogt 2014).
Neosivno o uzrocima alopecije, opadanje kose je za pogođene osobe uopšte, a posebno za žene, popraćeno teškom patnjom, što u mnogim slučajevima znači i ograničenje kvaliteta života. Pogođene osobe imaju osećaj da gube socijalno priznanje i često se stide svog izgleda (Weiss 2015). Prema tome, osobe koje pate od alopecije, doživljavaju to kao ogromnu estetsku manu, te su u potrazi za ublažavanjem svoje patnje. Shodno teškoj patnji, zahtevi za zadovoljavajućim estetskim rešenjima povezani su sa velikim i delemično nerealnim očekivanjima. Za mnoge pogođene osobe najbolje moguće rešenje predstavlja minimalno invazivna tehnika presađivanja sopstvene kose odnosno transplantacija, ukoliko su ispunjeni uslovi i indikacija.

Nazad na sadržaj

Šta znači androgenska alopecija?

Androgenska alopecija ili nasledno opadanje kose najčešći je oblik opadanja kose. Uzrok je prekomerna osetljivost folikula dlake na hormon dihidrotestosteron (DHT) koji se sintetizuje kroz enzim 5-alfa-reduktazu. DHT je transformisani proizvod testosterona (muškog seksualnog hormona). Usled toga skraćuje se faza rasta kose i folikula dlake se smanjuje. Od toga nisu pogođene folikule bočne i potiljačne regije glave, zbog čega su ove folikule posebno pogodne za transplantaciju sopstvene kose.

Nazad na sadržaj

Šta znači transplantacija sopstvene kose?

Izraz transplantacija sopstvene kose zapravo je varljiv, budući da se ne presađuje kosa nego folikule dlaka. Laički rečeno, u slučaju folikula dlaka radi se o semenu ili korenu iz kojeg raste dlaka. Ovo razlikovanje je bitno kad se radi o estetskim pitanjima gustine kose ili debljine dlake, jer folikule rastu u ovisnosti od mesta na koži glave u različitoj gustini i debljini (Paukstadt 2012). Uprkos tome ćemo u ostatku teksta zadržati pojam transplantacije sopstvene kose. Transplantacija sopstvene kose je metoda kojom se različitim tehnikama, koje ćemo pobližno objasniti u sledećem tekstu, uzimaju sopstvene folikule dlake sa jednog mesta na koži glave (davajuće regije) i presađuju na drugo mesto (primajuću regiju). Na taj način se trebaju ponovo popuniti ona mesta koja su već pogođena alopecijom, dakle, na kojima su oštećene folikule dlake, kako bismo se sa estetske strane suprotstavili alopeciji. Zahvat se vrši ambulantno uz lokalnu anesteziju.

Pacijenti koji žele da se podvrgnu transplantaciji kose trebaju da budu svesni činjenice da transplantacija predstavlja proces koji je zahvat u telo, te se zbog toga naziva i minimalno invazivnom. Pored toga, sve metode transplantacije sopstvene kose uvek su povezane sa stvaranjem ožiljaka, koji se, međutim, veoma menjaju u pogledu estetskog efekta ovisno o odabranoj metodi. Budući da se radi o minimalno invazivnom zahvatu, u jednoj intervenciji se može presaditi samo jedan ograničen broj folikula dlake sa jedne na drugu poziciju na glavi. S obzirom da tehnike transplantacije kose predstavljaju zahvat, pacijentima mora dodatno biti jasno da zdravstvene mogućnosti moraju uvek ostati prioritetne u odnosu na estetske ciljeve tretmana. To, primera radi, znači da nije realno presaditi 12.000 ili više folikula u jednoj intervenciji, te je, dakle, neretko potrebno više zahvata kako bi se postigao realan željeni rezultat.

Nazad na sadržaj

Šta se sa matematičkog i realnog gledišta može očekivati od transplantacije kose?

Kao što smo spomenuli u uvodu, za pacijente je na prvom mestu bitno ispunjenje ciljeva tretmana. Sa realne tačke gledišta, neretko se dešava da pacijenti imaju prevelika očekivanja kad se radi o transplantaciji kose. Zato su u sledećem odlomku predstavljena realna očekivanja u pogledu transplantacije sopstvene kose i način procene mogućnosti i granica transplantacije kose.

Kod prosečnih Evropljana, koji ne pate od opadanje kose, površina glave na kojoj raste kosa iznosi otprilike 600 cm2. Na toj površini se nalazi oko 120.000 zdravih folikula kose. Taj broj može pomalo da varira kod drugih etnija, kao što pokazuje sledeći dijagram.

 alt=

Prikaz 1: Broj folikula po etnijama.

Kad usled izražene alopecije dođe do gubitka folikula dlake od početka kose na čelu do potiljka, što otprilike odgovara dužini od oko 20 cm i širini od oko 10 cm, na davajućoj regiji ostaje još oko 65.000 folikula, koje, međutim, nisu sve pogodne za presađivanje. Tako, primera radi, ne treba presađivati folikule na slepoočnicama ili početku kose, budući da folikule dlake na tim mestima nisu tako guste te je struktura često znatno slabija. Shodno tome, presađivanje sprovodimo maksimalno dva poprečna prsta iznad jedne ušne školjke do druge ušne školjke na potiljku. To se pre svega mora uzeti u obzir i kod mladih pacijenata pre 24. godine života, zato što se još ne može definitivno proceniti daljni tok opadanja kose i shodno tome može još da napreduje. Samim time bi postojala opasnost da se transplantuju folikule koje bi nekad kasnije bile pogođene androgenskim opadanjem kose. Prema tim podacima kod prosečnog obima glave od oko 60 cm i dobre davajuće regije tehnikom S&P ekstrakcija (vidi poglavlje 5) po intervenciji se mogu ekstrahovati oko 90 standardnih graftova sa prečnikom od po 5 mm, što otprilike odgovara 17 do 18 cm2 kože glave na kojoj raste kosa. Budući da 1 cm2 kože glave na kojoj raste kosa sadrži oko 200 folikula, na ovaj način se po tretmanu mogu transplantovati oko 3.400 do 3.600 folikula dlake. Kod optimalne davajuće regije ova procedura se po pacijetnu može ponoviti do četiri puta, ukoliko je to potrebno.

Nazad na sadržaj

Koje su uobičajene metode?

Cve tehnike presađivanja sopstvene kose zasnivaju se na tome da se sa bočne i potiljačne regije glave ekstrahuje tkivo koje sadrži folikule dlake, te da isto zaraste na nekom drugom mestu. Bitna razlika sastoji se u tehnici ekstrakcije kojom se odvaja tkivo sa mesta odakle potiče. Ta razlika se može nazvati bitnom zato što se preko izbora metode ekstrakcije može da reguliše kasniji oblik ožiljka. Zbog toga se cilj sastoji uvek od toga da ožiljak, koji će kasnije preostati, bude što diskretniji.

Uopšteno se danas kod presađivanja ekstrahuju takozvani graftovi ili FUE. To su komadi tkiva koji sadrže folikule dlake ili, drugim rečima, regije kose definisanog prečnika. Varijacijom veličine graftova mogu se izraditi sitni implantati koji se zatim mogu ponovo implantirati. Sledeći prikaz ilustruje graftove koji se transplantuju.

Prikaz 2: Podela graftova na osnovu njihove veličine. Grafika potiče od autora teksta.

Prikaz 2: Podela graftova na osnovu njihove veličine. Grafika potiče od autora teksta.

Metoda FUT označava uzimanje jednog dela kože sa davajućeg areala pomoću skalpela. Međutim, ova metoda često ima prevelike nedostatke kad je reč o ispunjavanju estetskih zahteva pacijenta i terapeuta. Najveći nedostatak se sastoji u tome da nastaje linearan ožiljak koji je estetski upadljiv i samim tome nepoželjan.

Jedna od najuobičajenijih metoda je Follicular Unit Extraction (FUE) čija su prednost estetski najdiskretniji ožiljci. Pri tome se najpre obrije celo područje venca kose, što pacijenti često smatraju estetskim nedostatkom. Zatim se šupljom burgijom/iglom različite veličine vade pojedinačne folikularne jedinice (skr. FUE, izjednačeno s graftovima) koje se kasnije umeću u primajuću regiju. Veličina burgije utiče na veličinu folikularne jedinice i kasnije na izgled ožiljka. Pri tome se mora voditi računa o tome da bi šuplja burgija za metodu FUE trebala imati prečnik od najmanje 1 mm. Ako imamo na umu da debljina samo jedne pojedinačne normalne evropske dlake iznosi od 0,05 mm do 0,07 mm, a folikula zauzima još više prostora, taj parametar se mora uzeti u obzir i uračunati, posebno kod kose s debljom strukturom dlake. Budući da jako valovita i kovrčava kosa ima folikulu eliptičnog oblika, samim time kod FUE tehnike postoji dodatna opasnost od ozleda. Suprotno od S&P ekstrakcije, kod FUE metode je otežano tačno uzimanje transplantata. Usled uske rupe koja se buši, preostaje samo izvlačenje sitnih transplantata pomoću pincete, što opet vodi do dodatnog gubitka folikula. Pri tome obično važi sledeće: Što je manji prečnik burgije koja se koristi, to je sitniji implantat, što može da bude od prednosti. Međutim, takođe važi da što se manji prečnik burgije odabere, to je veća mogućnost da se povredi folikul. Pod uslovom da je zacelivanje dobro, preostaje mnogo malih, okruglih ožiljaka koji se jedva vide kroz kosu koja raste iznad njih. Međutim, po kvadratnom centimetru kože glave ne treba uzimati više od 10 do 15 grupa folikula, jer će u suprotnom doći do vidljivih konfluentnih ožiljaka. Najveći nedostatak ove metode sastoji se u tome da se oštećuju folikularne jedinice za vreme ekstrakcije, što vodi do gubitka 20 do 30 posto uzetih transplantata. To može da na nepredvidiv način utiče negativno na kasniji izgled celokupnog rezultata.

Slit Incision se zasniva na tome da se pomoću skalpela na primajućoj regiji naprave što manji urezi i da se pincetom umetne transplantat direktno u primajuću regiju (slit and place).
Nazad na sadržaj

Zašto koristimo drugu tehniku?

Zbog navedenih nedostataka u našoj klinici koristimo takozvanu S&P tehniku koja ima prednost da ne nastaje dugačak, prav ožiljak, kao kod FUT metode, nego diskretno zarašćivanje u obliku talasa, tako da se istovremeno može obezbediti optimalno uzimanje folikula s minimalnim gubitkom ovog dragocenog resursa.

Prikaz 3: S&P tehnika. Grafika potiče od autora teksta.

Prikaz 3: S&P tehnika. Grafika potiče od autora teksta.
Abbildung 3: S&P-Technik. Eigene Darstellung

Metoda izbora je standardna ekstrakcija graftova (S&P Extraction) prečnika od 5 mm. Razlika između standardnog grafta i FU transplantata sastoji se u tome da standardni graft sadrži više folikularnih jedinica, dok nasuprot tome jedan FU transplantat po pravilu sadrži samo jednu jedinicu. Standardni graftovi se nakon ekstrakcije dele pod vizuelnom kontrolom tako da po tretmanu nastane do 1.400 sitnih implantata, pri čemu mogu imati do ukupno 3.600 folikula. Osim toga, bušenje se prilikom uzimanja vrši zbijeno jedno uz drugo, iz čega rezultira znatno diskretan ožiljak. Naknadnim delenjem (u najmanje transplantate) izbegava se dilema male burgije, što vodi do značajno manjeg gubitka folikula tokom ekstrakcije. Istovremeno kod S&P ekstrakcije nastaje znatno diskretan ožiljak za razliku od onog kod FUT metode (uzimanje dela kože). Na taj način koristimo prednosti svih navedenih metoda kod istovremeno minimalnog gubitka folikula i jedva vidljivih ožiljaka. Sledeći prikaz ilustruje S&P tehniku.

Primajuća regija priprema se sa najmanjim rupama koje se buše i prečnika su od 1 do 1,25 mm. Preparirani transplantati poznati su pod nazivom mikro graftovi (s 1 do 4 folikule dlake) ili FU (follicular unit) folikularna jedinica. Folikularna jedinica (FU) je naziv jedne grupe folikula od 2 do 4 dlake koji se nalaze blizu jedni drugih. Sitni transplantati (mikro graftovi ili FU) se unose specijalnom pincetom u stvoreni šuplji prostor. Rupe, koje su izbušene, imaju nasuprot Slit Incision prednost da se željeni pravac rasta kose može bolje odrediti tako da ostane takav, a transplantati se ne komprimiraju, te samim time se izbegava neželjeni pramenasti efekat. To opet ima jasne estetske prednosti.

Nazad na sadržaj

Imate li još nekih pitanja?

Nadam se da sam ovim člankom dala odgovore na neka pitanja koja biste mogli imati u vezi sa transplantacijom sopstvene kose. U slučaju da imate dodatnih pitanja, u svako doba postoji mogućnost da se ta pitanja razjasne u ličnom razgovoru . Veoma bih se radovala da Vas u tu svrhu pozdravim u našoj klinici.

Srdačno
Vaša Angela Leman (Lehmann)

Nazad na sadržaj