Transplantacija sopstvene kose

Zahvat se obavlja ambulantno sa lokalnom anestezijom. Sa venca kose uzima se više regija kose prečnika od otprilike 5 milimetara, takozvani standardni graftovi. Ovisno o tome kolika je površina kose, u jednom postupku mogu se uzeti do 120 takvih graftova. Nastala površina rane zatvara se tankim šavom kože.

Zatim sledi cepanje. Pri tome se standardni graftovi dele u manje fine transplantate. Tako nastaju mini graftovi sa 3 do 5 dlaka i mikro graftovi sa 1 ili 2 dlake. Sada se u području ogoljene površine uzimaju manje regije kože. U tako nastale praznine sada se usađuje do 1400 finih transplantata (do 4000 folikula dlake). Zahvaljujući odličnom prokrvljenju kože kose, usađene dlake bez komplikacije zarastaju u kožu i već nakon par dana čvrsto su usađene.

Veličina i raspored pojedinačnih graftova značajno određuju kasniji krajnji rezultat. Pri tome su od odlučujućeg značaja i iskustvo i kreativnost operatora. Cilj je u svakom slučaju umesto ranije ćelave površine rast kose koji deluje prirodno.

Šta se mora uzeti u obzir pre transplantacije sopstvene kose?

Ako ste uopšteno dobrog zdravlja, protiv transplantacije sopstvene kose ne postoje medicinska ograničenja.

Međutim, za pacijente mlađe od 24 godine preporučuje se određena suzdržanost, budući da kod njih proces opadanja kose može veoma brzo da napreduje. To otežava i određivanje broja potrebnih graftova i planiranje potrebnih operacija.

Ponekad su i žene pogođene androgenetskim opadanjem kose. I u tom slučaju se po pravilu može uzeti u obzir transplantacija sopstvene kose. Doduše predhodno treba da usledi lekarsko razjašnjenje, kako bi se isključio hormonski poremećaj.