Metod

FUE metoda (Jedinična folikularna ekstrakcija)

Većina hirurga za kosu rade sa FUE metodom (Jediničnom folikularnom ekstrakcijom) koja, doduše, ima određene posledice za pacijenta. S jedne strane se ovde mora obrijati celokupni zatiljak, samo uzimanje kose zahteva mnogo vremena, a osim toga pri tome se uništi 20-30% folikula dlake. To je posebno onda nepovoljno kada postoji samo još malo preostale kose. Kod dobro zarašćivanja ova metoda ostavlja mnogo malih, okruglih rana.

S&P ekstrakcija

Druga metoda je „S&P ekstrakcija” koja je, doduše, za operatera pomalo nezgodna i zahteva više vremena, međutim, za pacijenta vodi do najboljih rezultata. Ja lično radim isključivo s ovom metodom koja sprečava mnoge negativne posledice FUE metode. Kod moje metode operacije uzimaju se do 120 malih regija kose (standardnih graftova). Potom se ti graftovi dele u zahtevnom postupku u do 1400 malih mikro graftova, od kojih se svaki sastoji od po jedne do tri dlake. Na kraju se umeću u ćelava područja koji su prethodno odgovarajuće preparirani. Svaka uzeta dlaka ponovo se bez gubitka usađuje, a kao ožiljak ostaje samo jedna fina, jedva vidljiva linija.