Saveti

  • Savetovanje i kontrolu trebaju – kao što je uobičajeno kod opštih hirurških zahvata – da sprovode one osobe koje su i obavile sam zahvat.
  • Pitajte savetnike o njihovoj kvalifikaciji, jer većinom ovaj posao obavljaju nekvalifikovani agenti koji rade na bazi provizija. Ova vrsta pribavljanja pacijenata od strane medicinskih laika trebala bi probuditi Vaše nepoverenje.

  • Ne potpisujte ugovor pre nego što lično ne upoznate operatera.

  • Zahtevajte listu referenci i u slučaju sumnje tražite da lično upoznate pacijente koji su operisani (a koji ne bi trebali biti zaposleni u dotičnom preduzeću).
  • Obavezno se posavetujte kod različitih ponuđača i/ili nekog specijaliste za plastičnu hirurgiju i uporedite pojedinačne ponude.
  • U ugovoru dajte da Vam se potvrdi tačan broj transplantata koji se usađuju (cene variraju ovisno o ponuđaču između CHF 6.–i CHF 20.– po transplantatu!).
  • Oprez sa akontacijama (ne više od 25 % ukupnog iznosa).

  • U slučaju da rezultat ne odgovara Vašim očekivanjima, nastojte da sa ponuđivačem na prvom mestu dođete do rešenja koje će za Vas biti prihvatljivo. Ako ponuđivač ne prihvati mirni sporazum, po pravilu se moraju poduzeti pravni koraci. Ako je potrebna medicinska ekspertiza, Švajcarsko lekarsko udruženje FMH raspolaže sa odgovarajućim adresama specijalista.