Terapije

Na zdravstvenom tržištu nude se različita sredstva za rast kose, a većina njih je zasigurno sumnjivog dejstva. Međutim, potiče se razvoj novih lekova koji se izdaju samo uz lekarski recept. Nekolicina takvih preparata već je na tržištu. Njihova primena doduše ne vodi do brzog kozmetičkog uspeha. Uz to su opisane problematične nuspojave upravo kod novijih lekova koji delimično zahvaćaju u tok hormona.

Od operativnih tehnika danas se pojedinačno nudi implantacija umetne kose. Međutim, to se ne preporučuje zbog čestih pojava upale kože glave usled reakcije na upotrebljeni sintetični materijal.

Najtrajnija i kozmetički najubedljivija terapija kod opadanja kose bez sumnje je transplantacija sopstvene kose. Pri tome se uzmu male regije kose sa venca kose čije folikule dlake nisu pogođene genetski utvrđenim prestankom rasta. Iste se usađuju tamo gde nema kose. Tačnije informacije o ovoj tehnici saznaćete na sledećim stranicama.