Sadržaj

Popis slika

Abbildung 1: Gesamtfollikelzahl in Abhängigkeit von der Haarfarbe. (Quelle: Eigene Darstellung)
Abbildung 2: Optischer Effekt durch gerades (links) und lockiges (rechts) Haar auf die Sichtbarkeit der Kopfhaut
Abbildung 3: Crosspunch-Technik und die Auswirkungen auf den Haarkranz. (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildung 4: Veranschaulichung der Crosspunch-Methode. (Quelle: eigene Darstellung)
Abbildungen 8-11: Vorher-Nacher-Fotografien Haartransplantationspatienten

Predgovor

Poštovana čitateljko, poštovani čitaoče,

ovim člankom želim da Vam na kompaktan način objasnim kako se nova tehnika za presađivanje sopstvene kose pod imenom „Crosspunch“ (krospunč), koju sam ja razvila, može upotrebiti u svrhu postizanja posebnog estetskog rezultata tretmana. Pri tome se najpre treba osvrnuti na postojeće indikacije za presađivanje sopstvene kose, kako bismo Vam zatim pokazali na koji način se „Crosspunch“ razlikuje od drugih tehnika i koji tipovi kose su posebno pogodni za ovu tehniku. Na taj način Vam sledeći članak treba da posluži kao priprema za razgovor sa mnom u svrhu razjašnjenja, ako ste zainteresovani za daljne informacije.

Uživajte u čitanju!
Angela Lehmann

Koje grupe opadanja kose postoje?

Načelno se razlikuju dva oblika opadanja kose (medicinski naziv je alopecija) koji različito deluju na odluku za ili protiv transplantacije sopstvene kose. To razlikovanje se utvrđuje na osnovu uzroka opadanja kose.

Sa jedne strane postoje tzv. reverzibilne alopecije. Pri tome pojam reverzibilan označava činjenicu da se opadanje kose u principu može povratiti odnosno da se može očekivati da će samo prestati na osnovu spoljnih činjenica, te da će kosa ubuduće ponovo normalno da raste. U taj oblik opadanja kose primera radi spada difuzna alopecija. Nasuprot opadanju kose, ovaj oblik označava proređivanje celokupne površine vlasišta, dakle to znači da nije pogođeno jasno definisano područje kože glave, kao što je to slučaj kod zalizaka, nego se smanjuje celokupan broj dlaka. Drugi oblik reverzibilnog opadanja kose jeste onaj od kojeg mogu da pate žene nakon porođaja. Za reverzibilne alopecije mogu biti odgovorni oboljenja i promene koje se pojavljuju kod poremećaja funkcije štitne zlezde, stroge dijete, prekomerne apsorpcije vitamina A, pogrešnog podešavanja terapije kod dijabetičara ili trovanja teškim metalima, kao što je talijum, kadmijum ili živa. Reverzibilni oblik opadanja kose redovno pogađa i ljude koji moraju da se podvrgnu hemoterapiji. Za ove tipove opadanja kose nije prikladna transplantacija sopstvene kose, budući da se u principu gubitak kose može povratiti.

O transplantaciji sopstvene kose mogu razmišljati posebno one osobe koje pate od nepovratnog (dakle ireverzibilnog) oblika opadanja kose. I ova grupa alopecije može imati više uzroka. Najčešća alopecija ovog tipa jeste androgenska alopecija kod koje folikule dlake propadaju usled materijalizacije seksualnog hormona testosterona. Do nepovratnog gubitka kose na pogođenom području vodi i stvaranje ožiljaka, primera radi usled povreda, operacija, opekotina. Psihička oboljenja, kao što je poriv za čupanjem sopstvenih dlaka (trihotilomanija), takođe vode do ireverzibilnih alopecija.
Transplantacija sopstvene kose može biti indukovana i kod zapravo reverzibilne Alopecije areate, imunske reakcije protiv sopstvene kose, koja se spontano pojavljuje i po pravilu opet nestaje, ako je oboljelo područje godinama nepromenjeno stabilno.

Nazad na sadržaj

Koja kosa je najpogodnija za transplantaciju sopstvene kose?

Opšte je poznato da ljudska kosa može da se pojavljuje u mnogim bojama i oblicima, te samim time za svoje nosioce može da bude simbol individualnosti. Shodno tome, za estetski osećaj većine ljudi bitan je izgled kose. Međutim, nije svaka kosa jednako dobro pogodna za transplantaciju sopstvene kose. Sledeće poglavlje treba da Vam pobližnije predoči tip kose koji je posebno pogodan za presađivanje.

Što se tiče boje kose, koja treba da se transplantuje, to je najpogodnija bela odnosno plava kosa za transplantaciju sopstvene kose. To je zasnovano na činjenici da osobe s plavom kosom po pravilu raspolažu većim brojem folikula dlake i samim time principijelno imaju više dlaka koje se mogu presaditi. Pored toga, svetlije dlake sadrže samo malo pigmenata boje za razliku od tamnijih. S tim se u slučaju transplantacije pojavljuje povoljna okolnost da svetla kosa nije u dominantnom kontrastu sa svetlom, ogoljenom kožom glave bez dlaka, te je samim time manje uočljiva.
Dodatna prednost je ako kosa poseduje talasastu, kovrčavu ili čak kudravu strukturu, budući da kosa, koja treba da se presadi, sa takvom strukturom deluje optički voluminoznije, što s druge strane olakšava prikrivanje područja kože glave, koja su pogođena alopecijom, a pacijentima osigurava estetski lepši rezultat tretmana.
Sa druge strane, transplantacija svetle i kovrčave ili kudrave kose predstavlja poseban izazov za terapeuta koji obavlja tretman. Taj izazov proizilazi iz anatomske posebnosti da dlake s takvom strukturom većinom rastu iz folikule dlake u obliku elipse, za šta je potrebna velika preciznost prilikom ekstrakcije i implantacije. Istovremeno se prilikom tzv. cepanja, izrade finih implantata (vidi takođe „Mogućnosti i granice transplantacije sopstvene kose“), mora postupiti krajnje oprezno kako se uzete folikule ne bi povredile, što bi uzrokovalo gubitak folikula.
Nazad na sadržaj

Sa kojim tipovima kose se najefektivnije mogu izraditi transplantati od pojedinačne dlake?

Za izradu finih transplantata, koji se zovu i mikro graftovi, sa samo jednom ili dve dlake, pogodnije su tamne, ravne i debele dlake, jer su zbog ugnežđenih pigmenata vidljivije za terapeuta koji obavlja postupak. Istovremeno su folikule ovih dlaka ravne, što dodatno olakšava cepanje (delenje komadića tkiva koji sadrže folikule dlake).
Doduše, nedostatak je u tome da osobe s tamnom i debljom kosom poseduju manje folikula dlake za razliku od osoba sa svetlom i tanjom kosom. Takođe se prednost plave i kudrave kose, koja omogućava bolje prikrivanje kože glave, preobražava u nedostatak u slučaju tamne i ravne kose. Tako jako pigmentovana kosa stvara posebno dominantan optički kontrast naspram većinom svetlije kože glave. Područja kože glave sa manje kose samim time deluju upadljivije i zahtevaju odgovarajuću spretnost terapeuta kako bi se postigao estetski zahtevan rezultat tretmana. Taj dominantni kontrast je vidljiv prvenstveno na početku kose.

Na sledećoj slici je prikazan celokupan broj folikula dlake razvrstan po boji kose koju prosečno poseduju Evropljani.

Slika 1: Celokupan broj folikula u ovisnosti od boje kose. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Nazad na sadržaj

Šta se kod svake transplantacije mora uzeti u obzir, neovisno o odabranoj tehnici?

Kod većine pacijenata su potrebne dve transplantacije sopstvene kose dok se ne postigne zadovoljavajući estetski rezultat. To se zasniva na činjenici da je ograničen broj transplantata kose koji se mogu uzeti i da je uz to potreban izvestan vremenski period i izvesno mesto kako bi se mogao uspostaviti tzv. kolateralni optok. Ovo je naziv za fiziološki obilazni tok, primera radi zbrinjavanja krvi, koji snabdeva sveže implantirane folikule na primajućem području, kako bi iste mogle dobro zarasti i kasnije bile dovoljno jake za proizvodnju dlake. U slučaju da se odabere premali razmak za uspostavljanje kolateralnog optoka ili da tkivo ne dobije dovoljno vremena kako bi stvorilo optok, može doći do lokalnog pada snabdevanja hranjivim materijama u tkivu, što vodi do izumiranja pogođenih područja, od čega nastaje nekroza (mrtvo tkivo). Uz to nakon svake transplantacije sopstvene kose dolazi do minimalne kontrakcije površine ožiljka, iz čega nakon zarastanja primajuće regije proizilazi da se međuprostor, koji je ostavljen između mesta implantacije, čini nešto širim. Taj međuprostor se može dodatno estetski optimirati drugom operacijom.

Nazad na sadržaj

Da li je tačno da sitniji implantati vode do prirodnijeg rezultata

Ova tvrdnja je sa sigurnošću opravdana kod izgradnje linije kose na početku čela, inače je samo uslovno tačna. To merodavno ovisi o strukturi dlake, stanju primajuće regije (eventualno tkivo ožiljka nakon operacija posle resekcije tumora, povrede lobanje, opekotine, infekcije, povrede kiselinom itd.) kao i o tehnici kojom se priprema primajuća regija.

Kod jako talasaste kose može biti od prednosti da se implantira jedan transplantat sa tri ili četiri dlake, kako bi se na primajućoj regiji mogao oblikovati prirodan uvojak. Pri tome se obavezno mora imati u vidu da se primajuća regija pripremi sa burgijom istog prečnika kao kod transplantata. Prednost toga je da se na taj način garantuje i prirodan razmak između pojedinačnih dlaka. Implantiranje više dlaka kod tzv. Slit Incision izvesno vodi do pramenastog efekta. Slit Incision se zasniva na metodi da se pomoću skalpela na primajućoj regiji naprave što manji urezi i da se pincetom direktno u taj prorez umetne transplantat. Ako se kod tog tipa kose implantiraju isključivo transplantati sa 1 ili 2 dlake, može nastati utisak da je korištena umetna kosa i samim time da se optički ne slaže sa vencom kose odnosno davajućom regijom, te na taj način nastaje neprirodan efekat.

Nazad na sadržaj

Koji tip kose je najpogodniji za prikrivanje ogoljene kože glave transplantacijom sopstvene kose?

Većina ljudi na gornjem delu glave poseduje zalizak kose koji je genetski uslovljeno u obliku kruga i kroz koji rast kose sa tog mesta protiče u pravcu čela. Crna i prava kosa sklona je delenju u pramenove, pri čemu se područja bez kose usled dodatnog kontrasta sa kožom glave prikazuju značajno vidljivijim. Neovisno o boji kose, talasasta i kudrava kosa znatno bolje prikriva zalizak i razdeljak. Samim time su takvi tipovi kose povoljniji za prekrivanje područja bez kose, a pored toga stvaraju optički dodatan volumen.
Optički efekat, koji se postiže talasastom ili ravnom kosom, vidi se na sledećoj slici na modelu sa različitim frizurama. Talasasta kosa daleko bolje prekriva kožu glave u odnosu na ravnu kosu.

Slika 2: Optički efekat ravne (levo) i talasaste (desno) kose na vidljivost kože glave. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Slika 2: Optički efekat ravne (levo) i talasaste (desno) kose na vidljivost kože glave. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Nazad na sadržaj

Zašto je razvijena tehnika „Crosspunch“ i šta je njen cilj?

Uvek nanovo možemo čitati da se prilikom implantiranja transplantata moraju uzeti u obzir prirodni smerovi rasta kose. To je samo uslovno tačno, jer zbog nastale ćelavosti više ne postoji ista polazna situacija. To znači da se usled opadanja kose smanjuje i broj folikula kose. Međutim, budući da je i dalje potrebna kosa na vencu kose, mora se sa postojećom davajućom regijom i samim time ostatkom postojećih folikula dlake pokušati postići što optimalniji rezultat koji najbolje moguće prikriva područje bez kose. Novom tehnikom transplantacije sopstvene kose „Crosspunch“ dodatno se može poboljšati rezultat optičke gustine kose. Ova nova metoda pomaže da se bolje prikrije ogoljena koža glave. Istovremeno je s ovom metodom moguće postizanje smanjenja vidljivosti ogoljenog dela kože na vencu kose, koji može da nastane usled progresivnog opadanja kose i samim time da se spusti.

Slika 3: Tehnika „Crosspunch“ i njeni efekti na venac kose. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Slika 3: Tehnika „Crosspunch“ i njeni efekti na venac kose. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Nazad na sadržaj

Koje osobine moraju imati kosa i primajuća regija kako bi se mogla primeniti tehnika „Crosspunch“?

Metoda „Crosspunch“ je razvijena specijalno za ravnu kosu i može se primeniti neovisno o boji ili debljini dlake. To je moguće zato što kovrčava i kudrava kosa sama po sebi postiže efekat koji se u slučaju ravne kose delimično realizuje metodom „Crosspunch“ na početku kose. Optički bolji rezultat kod metode „Crosspunch“ se postiže time što se primajuća regija na gornjem delu glave definiše u obliku finih i usklađenih uglova. Ova operacija zahteva mnogo spretnosti od strane terapeuta, pri čemu se mora uzeti u obzir struktura kose, površina implantacije kao i pažljivo umetanje transplantata u pripremljenu primajuću regiju. Kako bi se već na početku kose postigao prirodan izgled, mora se voditi računa da prilikom rekonstrukcije linije kose smer rasta kose odgovara prirodnom rastu i da se tek onda primeni metoda „Crosspunch“. Ova metoda se može primeniti i kod velikih područja kože glave, npr. frontalno od linije kose do sredine glave, od sredine glave do zaliska kose kao i na celom gornjem delu glave.

Slika 4: Prikaz metode „Crosspunch“. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Slika 4: Prikaz metode „Crosspunch“. (Izvor: grafika potiče od autora teksta)

Kad se radi o tretmanu zalizaka ili premalenih primajućih regija, postoje ograničenja u primeni metode „Crosspunch“. U tom slučaju metodom „Crosspunch“ može da nastane umetni odnosno neprirodan utisak rezultata. Ova metoda nije pogodna ni za rekonstrukciju obrva, ni za rekonstrukciju brade ni brkova.

Nazad na sadržaj

Slika 5: Pacijent pre operacije s ogoljelom kožom glave od početka kose do sredine glave.

Slika 7: Ovde je prikazan krajnji rezultat nakon 2 operacije tehnikom „Crosspunch“ u periodu od 12 meseci. Pri tome je u dve operacije transplantovano ukupno 1666 graftova

Slika 9: Pre transplantacije sopstvene kose

Slika 11: Početak kose nakon transplantacije sopstvene kose.

Slika 11: Početak kose nakon transplantacije sopstvene kose.

Slika 6: Tri meseca nakon prve operacije tehnikom „Crosspunch“, neposredno pre druge operacije.

Slika 6: Tri meseca nakon prve operacije tehnikom „Crosspunch“, neposredno pre druge operacije.

Slika 8: Ovde je prikazan krajnji rezultat nakon 2 operacije tehnikom „Crosspunch“ u periodu od 12 meseci. Pri tome je u dve operacije transplantovano ukupno 1666 graftova.

Slika 8: Ovde je prikazan krajnji rezultat nakon 2 operacije tehnikom „Crosspunch“ u periodu od 12 meseci. Pri tome je u dve operacije transplantovano ukupno 1666 graftova.

Slika 10: Nakon operacija tehnikom „Crosspunch“.

Slika 10: Nakon operacija tehnikom „Crosspunch“.

Imate li još nekih pitanja?

Nadam se da sam ovim člankom dala odgovore na neka pitanja koja biste mogli imati u vezi sa transplantacijom sopstvene kose i tehnikom „Crosspunch“. U slučaju da imate dodatnih pitanja, u svako doba postoji mogućnost da se ta pitanja razjasne u ličnom i besplatnom savetodavnom razgovoru. Veoma bih se radovala da Vas u tu svrhu pozdravim u našoj klinici.

Srdačno,
Angela Lehmann

Nazad na sadržaj