Project Description

Pacijent H-01

3 operacije
2800 graftova