Project Description

Patient K-03

3 operacije
1400 graftova

Tkivo rane nakon gljivične infekcije