Project Description

Pacijent U-01

3 operacije
450 graftova

Opekotina nakon udara jake struje 16000V